Rezervácia

Arrival date
Departure date

+421 911 611 386 e-mail

Odporúčaná dĺžka pobytu: individuálna, najviac 10 minút s následnou ochladzovacou fázou. Opakujeme 2-3 krát.

Jej účinkom je predovšetkým uvoľnenie svalstva pohybového aparátu s následnou celkovou relaxáciou. Vysoká teplota vzduchu napomáha k zvýšeniu potenia tela a tým sa organizmus zbavuje toxických látok. Ďalej dochádza k posilneniu imunitného systému, oslabeného hlavne po rôznych ťažkých infekčných ochoreniach.

Fínska sauna alebo fínsky kúpeľ je horúcovzduchový jednopriestorový kúpeľ s nízkou relatívnou vlhkosťou prostredia. Teplota podľa miesta dosahuje 65 – 90 °C, pri povale až 100°C. Pre túto saunu je charakteristický krátky parný náraz. Telo sa ochladzuje na vzduchu, vo vode alebo v inom prostredí.

V Európe - najmä v jej strednej a severnej časti – je rozšírený severský typ sauny – fínska sauna. Keď sa teda hovorí o saune bez uvedenia jej prívlastku, ide v podstate o fínsku saunu.

Fínsku saunu charakterizuje použitie dvoch diferentných teplotných prostredí. Vlastný priestor na saunovanie možno mikroklimaticky charakterizovať ako horúcovzduchový kúpeľ z tepla naakumulovaného v drevených stenách s nízkou relatívnou vlhkosťou. Túto teplotu udržiava výkonný zdroj tepla – pec, na ktorej je uložené väčšie množstvo kameňov, tvoriacich zásobáreň tepla. Z kameňov sa používajú granit, diorit, peridotit a iné, ktoré znášajú polievanie studenou vodou pri parných nárazoch.

Teplotný gradient sauny prudko klesá od jej povaly, kde dosahuje teplotu okolo 100°C až po podlahu, kde sa pohybuje okolo 40°C.

Pre tento typ sauny je typická nízka relatívna vlhkosť, ktorá sa pohybuje v rozsahu 5 -15 relatívnych percent, v závislosti od teploty sauny.

Vaša rezervácia

Kontaktné informácie
Aby sme Vás mohli spätne kontaktovať, zanechajte nám, prosím, na Vás kontakt.
Polia označené hviezdičkou sú povinné